DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA
Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota

Društvo modelarjev Pomurja je bilo ustanovljeno konec leta 2002 z namenom, da organizira in pospešuje razvoj modelarstva in tekmovalne dejavnosti na področju modelarstva. Včlanjeno je v ZOTKS in Letalsko zvezo Slovenije. Delo društva je najbolj aktivno na področju letalskih in ladijskih modelov.

Osnovni cilji društva so: - vzpodbujati mlade in jim pomagati pri vstopu v svet tehnike ter pri prvih korakih na področju modelarstva - prenašati znanje s področja modelarstva na mentorje tehničnih in modelarskih krožkov na osnovnih šolah. - spodbujanje dobrih medosebnih odnosov, poštenosti, pravilnega odnosa do dela - sodelovanje na tekmovanjih modelarjev v Sloveniji in tujini - organizacija modelarskih tekmovanj na več tekmovalnih nivojih - skrb za uspešne priprave in delo vrhunskih modelarjev - skrb za izboljšanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delovanje članstva, sekcij in društva kot celote - širjenje in popularizacija dejavnosti preko sredstev javnega obveščanja

Društvo zelo dobro sodeluje z osnovnimi šolami v Pomurju pri organizaciji različnih aktivnosti na področju modelarstva, še posebej je dobro razvito sodelovanje z učitelji tehničnega pouka in mentorji tehničnih in modelarskih krožkov na osnovnih šolah. Društvo dosega zelo lepe uspehe na tekmovalnem področju, kjer zelo dobro sodelujemo s sorodnimi organizacijami v Pomurju in drugod po državi. Naši člani se redno uvrščajo med najboljše v okviru tekmovanj za državni pokal Slovenije, uspešni smo tudi na mednarodnih tekmovanjih.

Nekaj več od delu društva najdete v predstavitveni zgibanki (.PDF 766 KB)